Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  WYNIKI PRZETARGóW

    Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammografii

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń

  na pracownię mammografii


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 5.1. projekt budowlany
  4. zał 5.2. projekt budowlany
  5. zał 5.3. projekt budowlany
  6. zał.5.4. projekt budowlany
  7. zał.6.1. projekt instalacja elektryczna
  8. zał.6.2. projekt instalacja elektryczna
  9. zał.6.3. projekt instalacja elektryczna
  10. zał.6.4. projekt instalacja eletryczna
  11. zał.7.1.projekt wod-kan, co, wentylacja
  12. zał.7.2.projekt wod-kan,co, wentylacja
  13. zał.4.1.STWiOR
  14. zał.4.2.STWiOR
  15. zał.4.3.STWiOR
  16. zał.4.4. STWiOR
  17. zał.8.1.Przedmiar robót
  18. zał.8.2.Przedmiar robót
  19. odpowiedź na pytania I
  20. ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra