Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE

    Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2022 rok

  Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kościanie za 2022 rok


  Lista załączników
  1. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2023-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy_2021
  2. Bilans_2021
  3. Informacja dodatkowa_2021
  4. Wprowadzenie do sprawozdania_2021
  5. RZiS_2021
  6. Zestawienie zmian w kapitale_2021
  7. Pokrycie straty za_2021
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2022-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kościanie za 2021 rok

  Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kościanie za 2020 rok wraz z Uchwałą NR XLIII/418/22 Rady Powitu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2021 rok.


  Lista załączników
  1. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej wraz z uchwałą
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2022-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kościanie za 2020 rok

  Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kościanie za 2020 rok wraz z Uchwałą NR XXXIV/320/21 Rady Powitu Kościańskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.


  Lista załączników
  1. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej wraz z uchwałą
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2022-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy 2020
  2. Bilans 2020
  3. Informacje dodatkowe 2020
  4. Wprowadzenie do sprawozdania 2020
  5. RZiS 2020
  6. Zestawienie zmian w kapitale 2020
  7. Pokrycie straty za 2020
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2022-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Raport ekonomiczny 2019

  Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kościanie za 2019 rok


  Lista załączników
  1. Raport ekonomiczny za 2019
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2020-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za 2019

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy 2019
  2. Bilans 2019
  3. Informacje dodatkowe i objaśnienia
  4. Wprowadzenie do sprawozdania 2019
  5. RZiS-2019
  6. Zestawienie zmian w kapitale 2019
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2020-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za 2018

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy 2018
  2. Bilans 2018
  3. Informacja dodatkowa i objaśnienia
  4. Wprowadzenie do sprawozdania 2018
  5. RZiS 2018
  6. Zestawienie zmian w kapitale 2018
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2019-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za 2017

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy 2017
  2. Bilans 2017
  3. Informacja dodatkowa za 2017 rok
  4. Wprowadzenie do sprawozdania 2017
  5. Wstęp do informcji dodatkowej 2017
  6. RZiS 2017
  7. Zestawienie zmian w kapitale 2017
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2016

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy 2016
  2. Bilans 2016
  3. Informacja dodatkowa za 2016
  4. Wstęp do informacji dodatkowej 2016
  5. Wprowadzenie do sprawozdania 2016
  6. RZiS 2016
  7. Zestawienie zmian w kapitale 2016
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2015

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy 2015
  2. Bilans 2015
  3. Informacja dodatkowa za 2015 rok
  4. Wstęp do informacji dodatkowej 2015
  5. Wprowadzenie do sprawozdania 2015
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2016-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2014

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku


  Lista załączników
  1. Wstęp do informacji dodatkowej 2014
  2. Wprowadzenie do sprawozdania 2014
  3. Informacja dodatkowa za 2014 rok
  4. Bilans 2014
  5. Przepływy 2014
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za rok 2013

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy_2013
  2. Bilans_2013
  3. Informacja dodatkowa_2013
  4. Wprowadzenie do sprawozdania_2013
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2014-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za rok 2012

  Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku


  Lista załączników
  1. Przepływy_2012
  2. Bilans_2012
  3. Informacja doadatkowa_2012
  4. Wprowadzenie do sprawozdania_2012
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2014-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra