Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PODSTAWY PRAWNE DZIAłANIA

    Statut SP ZOZ w Kościanie

  Na podstawie Uchwały numer XXXVIII/367/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/323/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie - wprowadzony został tekst jednolity Statutu SP ZOZ w Kościanie.

   


  Lista załączników
  1. Statut SP ZOZ w Kościanie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2022-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kościanie

  Na podstawie pozytywnej opinii wydanej Uchwały Nr 38/VII/2018 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Kościanie oraz zaopiniowania "Jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie" - wydane zostało Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora SP ZOZ w Kościanie Nr 16 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kościanie w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kościanie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut Szpitala SP ZOZ w Kościanie

  Na podstawie Uchwały numer XXXIV/323/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadzony został tekst jednolity Statutu SP ZOZ w Kościanie.

  Tekst w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Statut Szpitala_31.01.2018
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut SP ZOZ w Kościanie

  Na podstawie Uchwały numer XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 roku wprowadzony został tekst jednolity Statutu SP ZOZ w Kościanie.

  Tekst w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Statut SP ZOZ w Kościanie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kościanie

  Na podstawie pozytywnej opinii wydanej Uchwały Nr 24/VII/2017 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Kościanie oraz zaopiniowania "Jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie" - wydane zostało Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora SP ZOZ w Kościanie Nr 21 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tekstu jednolitego SP ZOZ w Kościanie.


  Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kościanie w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kościanie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut SP ZOZ w Ko�cianie

  Na podstawie Uchwały numer XI/95/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2015 roku wprowadzony został zmieniony tekst jednolity Statutu SP ZOZ w Kościanie.

  Tekst w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Stautu SP ZOZ w Kocianie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2016-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Ko�cianie_tekst jednolity

  Na podstawie pozytywnej opinii wydanej Uchwały Nr 7/VII/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Kościanie oraz zaopiniowania "Jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie" - wydane zostało Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora SP ZOZ w Kościanie NR 48 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie nadania tekstu jednolitego SP ZOZ w Kościanie.


  Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kościanie w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kocianie
  2. zacznik Nr 1
  3. zacznik Nr 2
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2016-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kościanie

  Na podstawie pozytywnej opinii wydanej Uchwałą Nr 28/VI/2014 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Kościanie oraz zaopiniowania "Jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie" - obowiązuje w SP ZOZ w Kościanie Regulamin Organizacyjny. Uchwałą numer 34/VI/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku treść Regulaminu uległa zmianie - którego pełny tekst w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Uchwała w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego
  2. Tekst jednolisty Regulaminu Organizacyjnego
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2015-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Podstawy prawne działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  Podstawę prawną działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie stanowią następujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami),
  2. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z dnia 27 września 2004 r.)
  3. innych przepisów dotyczących ochrony i służby zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw określonych w punktach 1) i 2),
  4. Statut SP ZOZ w Kościanie.
  5. Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kościanie.

  Lista załączników
  1. Statut SP ZOZ w Kościanie
    udostępnił administrator dnia 2014-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra