Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA

    Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  Struktura organizacyjna SP ZOZ w Kościanie

  1).  Dyrektor Zespołu

  2).  Rada Społeczna Zespołu

   

  2.   Dyrektor Kieruje Zespołem przy pomocy: 

  1). zastępców: 

  a)     dyrektora ds. lecznictwa

  b)     dyrektora ds. infrastruktury

  2). głównego księgowego 

  3). ordynatorów lub kierowników oddziałów, 

  4). pielęgniarki naczelnej 

  5). kierowników jednostek i komórek organizacyjnych 

  6). pielęgniarki epidemiologicznej, 

  7). pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością 

   

  Jednostki organizacyjne działalności podstawowej SP ZOZ w Kościanie

  W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne.

  1.       Szpital w Kościanie , 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  2.       Dział ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  3.       Pogotowie Ratunkowe, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  4.       Dział Diagnostyczny,  64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  5.       Dział Ambulatoryjnej Rehabilitacji Leczniczej, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  6.       Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

   

  W skład Szpitala w Kościanie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  2)    Oddziały szpitalne:

  a)    Oddział Wewnętrzny

  b)    Oddział Paliatywny

  c)     Oddział Chirurgiczny

  d)     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  e)     Oddział Ginekologiczno - Położniczy

  f)      Oddział Dziecięcy

  g)     Oddział Noworodkowy

  h)     Szpitalny Oddział Ratunkowy

  i)      Oddział Reumatologiczny

  j)     Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  k)      Oddział Rehabilitacyjny

  l)    Blok Operacyjny

  ł)     Apteka Szpitalna

  m)     Centralna Sterylizatornia.

   

  W skład Działu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1)     Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Kościanie

  2)     Poradnia Chirurgiczna w Kościanie

  3)     Poradnia Ortopedyczna w Kościanie

  4)     Poradnia Urologiczna w Kościanie

  5)     Szkoła Rodzenia

  6)     Poradnia Diabetologiczna w Kościanie

  7)     Poradnia Onkologiczna w Kościanie

  8)     Poradnia Preluksacyjna w Kościanie

  9)     Poradnia Kardiologiczna w Kościanie

  10)   Poradnia Reumatologiczna w Kościanie

  11)   Poradnia Leczenia Bólu w Kościanie

  12)   Poradnia Neonatologiczna w Kościanie

  13)   Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci w Kościanie

  14)   Poradnia Lekarza POZ

  15)   Poradnia Pielęgniarki  Środowiskowej

  16)   Gabinet Zabiegowy

  17)   Poradnia Endokrynologiczna w Kościanie

  18)   Poradnia Nefrologiczna w Kościanie

  19)   Poradnia Chorób Naczyń w Kościanie

  20)   Poradnia Medycyny Sportowej w Kościanie

  21)   Poradnia Gastroenterologiczna w Kościanie

  22)   Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy w Kościanie

  23)   Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy w Śmiglu

  24)   Poradnia Położniczo – Ginekologiczna w Śmiglu

  25)   Poradnia Reumatologiczna w Śmiglu

  26)   Poradnia Neurochirurgiczna

   

  W skład Pogotowia Ratunkowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1)     Zespól Transportowy Szpitalny

  2)     Zespól Transportowy dla POZ

  3)     Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w Kościanie

  4)     Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego w Kościanie

  5)     Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w Krzywiniu

   

  W skład Działu Diagnostycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne

  1.  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Kościanie

  2.  Pracownia Bakteriologiczna

  3.  Pracownia Endoskopii

  a)  Gastroskopia

  b)  Kolonoskopia

  4.  Centrum Diagnostyki Obrazowej

  a)  USG

  b)  RTG

  c)  Mammografia

  d)  Tomografia Komputerowa

  5.  Pracownia Badań Serca i Naczyń, Nadciśnienia Tętniczego i Neuropatii Autonomicznej

  a)  Prób Wysiłkowych

  b)  Badania Holterowskiego EKG

  c)  Echokardiografia Klasyczna i Przezprzełykowa

  d)  Stres ECHO

  e)  EKG

  f)   ABPM

  g)  Spirometria

  6.  Bank Krwi

  7.  Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

  8.  Punkt Pobrań Materiałów do Badań w Kościanie (ul. Bączkowskiego 3)

  9.  Punkt Pobrań Materiałów do Badań w Śmiglu

  10. Pracownia zaburzeń snu i oddychania.

  11. Pracownia rezonansu magnetycznego

   

  W skład Działu Ambulatoryjnej Rehabilitacji Leczniczej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1.     Pracownia Fizjoterapii w Kościanie

  2.     Pracownia Fizjoterapii w Krzywiniu

  3.     Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Kościanie

  4.     Pracownia Fizjoterapii w Śmiglu

  5.     Oddział Rehabilitacji Dziennej

   

  W skład jednostki organizacyjnej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wchodzą następujące komórki organizacyjne

  1.     Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

   

  Wykaz działów, sekcji i stanowisk działalności administracyjnej, technicznej i obsługi

  1.     Dział statystyki, rozliczeń i organizacji.

  2.     Dział świadczeń szpitalnych i dokumentacji medycznej,

  3.     Dział ekonomiczno – finansowy.

  4.     Dział kadr i płac.

  5.     Dział zamówień publicznych.

  6.     Dział techniczno - gospodarczy.

  7.     Dział informatyczny.

  8.     Kancelaria,

  9.     Samodzielne stanowiska

  a.     radca prawny,

  b.     inspektor ds. ochrony danych,

  c.     specjalista - dietetyk,

  d.     specjalista ds. BHP i ochrony p/poż,

  e.     pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

    udostępnił administrator dnia 2023-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra