Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REJESTRY, ARCHIWA

    Rejestry i archiwum SP ZOZ w Kościanie

  I. Rejestry prowadzone w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  1. Rejestr pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Kościanie
  2. Rejestr pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Śmiglu.
  3. Rejestr pacjentów leczonych w poradniach specjalistycznych SP ZOZ w Kościanie.
  4. Inne rejestry pacjentów związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne SP ZOZ w Kościanie.

   

  II. Archiwum Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
   
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie prowadzi Archiwum Zakładowe , w którym przechowywane są historie chorób pacjentów leczonych w SP ZOZ w Kościanie od roku 1991. W/ w dokumentacja przechowywana jest zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjneta  (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z roku 2009) - przez okres 20 lat, a w szczególnych przypadkach określonych wymienionym rozporządzeniem przez okres 30 lat.

  Ponadto w SP ZOZ w Kościanie gromadzone są kartoteki pacjentów, którym udzielone zostały świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych. Powyższa dokumentacja przechowywana jest w miejscu udzielenia świadczenia.

    udostępnił administrator dnia 2018-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra