Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAKRES śWIADCZEń

    Świadczenia
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Kościanie
   ;
  świadczy
   
  1.    wszystkim pacjentom ubezpieczonym, posiadającym skierowanie lekarza uprawnionego do jego wystawienia (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne -  nieodpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
   
  2.    pacjentom nieubezpieczonym oraz pacjentom ubezpieczonym nie posiadającym skierowania, o którym mowa w pkt. 1 (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne - odpłatne
   
  w następującym zakresie:
  ˇ    leczenia szpitalnego
  ˇ    poradni specjalistycznych
  ˇ    rehabilitacji ambulatoryjnej
  ˇ    usług diagnostycznych
  ˇ    programów profilaktycznych
  ˇ    pomocy doraźnej i transportu sanitarnego
   
  LECZENIE SZPITALNE
  Dla potrzeb leczenia szpitalnego SP ZOZ w Kościanie dysponuje następującymi komórkami organizacyjnymi:
  • Oddział wewnętrzny
  • Oddział chirurgiczny
  • Oddział paliatywny
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
  • Oddział dziecięcy
  • Oddział ginekologiczno - położniczy
  • Oddział noworodkowy
  • Oddział reumatologiczny
  • Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Oddział rehabilitacyjny
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  •                   Blok operacyjny
  •                   Centralna sterylizactornia
  •                   Apteka szpitalna
   
  PORADNIE SPECJALISTYCZNE
  W ofercie naszego Zakładu proponujemy świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w następujących poradniach:
  1.    Chirurgicznej w Kościanie
  2.    Urologicznej w Kościanie
  3.    Reumatologicznej w Kościanie
  4.    Reumatologicznej w Śmiglu
  5.    Położniczo - ginekologicznej w Kościanie
  6.    Położniczo - ginekologicznej w Śmiglu
  7.    Ortopedycznej w Kościanie
  8.    Diabetologicznej w Kościanie (świadczenia w zakresie Leczenia Stopy Cukrzycowej)
  9.    Onkologicznej w Kościanie (bez skierowania)
  10.  Preluksacyjnej w Kościanie (diagnostyka stawów biodrowych u niemowląt)
  11.  Kardiologicznej w Kościanie
  12.  Leczenia Bólu w Kościanie
  13.  Chirurgii Ogólnej dla dzieci w Kościanie
  14.  Neonatologicznej w Kościanie
  15.  Endokrynologicznej w Kościanie
  16.  Medycyny Sportowej w Kościanie
  17.  Poradnia Urologiczna w Kościanie
  18.  Poradnia Neurochirurgiczna (poradnia udziela świadczenia poza umową z NFZ)
   
  REHABILITACJA AMBULATORYJNA
  Usługi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej świadczone są w jednostkach organizacyjnych Zespołu w Kościanie, w Śmiglu oraz w Krzywiniu.
  Pracownia rehabilitacji w Szpitalu w Kościanie wykonuje usługi w poniedziałki i wtorki od godziny 700 - 1800, w środy od godziny 700 - 1700 oraz w czwartki i piątki od godziny 700 - 1600 w następującym zakresie:
  1.    Kinezyterapii 
  2.    Fizykoterapii
  ˇ    elektroterapii
  ˇ    magnetoterapii
  ˇ    światłolecznictwa
  ˇ    ciepłolecznictwa
  ˇ    inhalacji
  ˇ    masażu
   
  Pracownia rehabilitacji w Szpitalu w Śmiglu wykonuje usługi w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 800 - 1600 oraz wtorki i czwartki od godziny 700 - 1800 w  zakresie:
  1.    Kinezyterapii                                  
  2.    Fizykoterapii
  ˇ    elektroterapii   
  ˇ    magnetoterapii   
  ˇ    światłolecznictwa             
  ˇ    ciepłolecznictwa          
  ˇ    inhalacji
  ˇ    masażu
  ˇ    krioterapii           
  ˇ    laseroterapii             
  3.    Hydroterapia
  ˇ    masaż podwodny             
  ˇ    masaż wirowy kończyn           
  ˇ    masaż wirowy całego ciała
   
  Pracownia rehabilitacji w Krzywiniu świadczy usługi w następujących godzinach poniedziałek i wtorek od 1025 - 1800 oraz we środy, czwartek i piątki od 0700 - 1435
   
  USŁUGI DIAGNOSTYCZNE
  Zakład zapewnia następujące usługi diagnostyczne:
  ˇ    badania laboratoryjne    
  ˇ    badania rentgenowskie
  ˇ    badania USG
  ˇ    badania endoskopowe 
  ˇ    badania Rezenansu magnetycznego
   

  ponadto wykonuje:
  ˇ    próby wysiłkowe
  ˇ    badania Holterowskie
  ˇ    ECHO serca
  1.  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - badania analityczne wykonywane są w Kościanie,  siedzibie Szpitala - pobieranie materiału do badań odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 - 2000.
   
  Dodatkowo SP ZOZ w Kościanie prowadzi punkty pobierania materiału do badań
  • w Przychodni Rejonowej w Kościanie, ul. Bączkowskiego 3 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1000.
  • w Przychodni Rejonowej w Śmiglu, ul. Mickiewicza 2
  Badania laboratoryjne prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie posiadającym certyfikat ISO. Jednocześnie laboratorium bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie oceny wiarygodności wyników badań laboratoryjnych i spełnia przyjęte kryteria poprawności.
   
  2.    Centrum Diagnostyki Obrazowej
  Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są w Pracowni radiologicznej w Kościanie w siedzibie Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 2100.
   
  Pracownia w Kościanie dysponuje dwoma nowoczesnymi aparatami rentgenowskimi, odpowiadającym warunkom i standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
          
  3.    Pracownia USG
  W ramach Pracowni USG Zakład wykonuje następujące badania:
  • USG ginekologiczne
  • USG jamy brzusznej
  • USG sutków
  • USG przezciemieniowe
  • USG jąder
  • USG tarczycy
  • USG ślinianek
  • USG stawów biodrowych
  •       USG nadnerczy
  • ECHO serca
  • ECHO serca przezprzełykowe
  • ECHO serca - próba obciążeniowa tzw. stres ECHO
   4.    Pracownia endoskopowa
  Zakres usług świadczonych w ramach Pracowni endoskopowej obejmuje kolonoskopię, bronchoskopię oraz gastroskopię.
   
  SZKOŁA RODZENIA
  W ramach Szkoły Rodzenia w poniedziałki i czwartki w godzinach od 1400 - 1800 prowadzone są zajęcia dla kobiet ciężarnych. W trakcie tych zajęć SP ZOZ zapewnia: porady lekarza specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii, ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz wykładów dotyczących przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.  
   
  Dodatkowych informacji dotyczących świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie usług zdrowotnych można uzyskać pod numerem telefonu 065 / 512 - 51 - 63

  Lista załączników
  1. harmonogram_poradnie_lekarze
    udostępnił administrator dnia 2023-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra