Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGANY I OSOBY SPRAWUJąCE FUNKCJE

    Kadra Kierownicza Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie  mgr Wojciech Maćkowiak
  • Z -ca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ds. lecznictwa lek. med. Przemysław Kubala
  • Z -ca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ds. infrastruktury mgr Andrzej Hertmanowski
  • Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie p.o. mgr Eliza Ptaszyńska
  • Główny Księgowy mgr Elżbieta Nowak
  • Kierownik Działu Kadr i Płac - mgr Barbara Łakoma
    udostępnił administrator dnia 2023-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra