Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PROGRAMY REALIZACJI ZADAń PUBLICZNYCH

    Programy realizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  Program wczesnego wykrywania raka piersi metodą mammografii skryningowej - realizowany jest na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania prowadzone są u kobiet w wieku 50 - 69 lat, które zgłoszą się do niego bez skierowania, a nie miały wykonanych takich badań w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

  Zakres świadczeń obejmuje:

  • przeprowadzenie wywiadu (ankieta)
  • badanie mammograficzne (2x2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem podwojnym opisem lekarzy radiologów)
  • wykonanie badań usg piersi (w razie potrzeby pogłębienia diagnostyki)
  • konsultacja lekarza specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii.

  Badania diagnostyczne wykonywane są w poniedziałek, wtorek i środę od 8.00 do 13.00 oraz czwartki i piątki od 12.00 do 17.00 . Świadczenia finansowane są w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie zapraszanym. Program przewidziany jest na lata 2014-2015, populację badaną stanowią osoby w wieku 55 – 64 lata, które otrzymały listowne zaproszenie wysłane z ośrodka koordynującego do udziału w Programie, niezależnie od obecności objawów klinicznych. W ramach programu badaniem zostanie objętych około 750 osób. W ramach programu pacjentom wykonywane jest badanie kolonoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego, z możliwością pobrania wycinków do badania histopatologicznego, a w przypadku stwierdzenia zmian patologicznych skierowanie do dalszego leczenia specjalistycznego.

  Obecny program jest kontynuacją umowy realizowaną od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku, w ramach tzw. programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego metodą oportunistyczną, w ramach którego przebadano 640 osób.

  Program realizowany jest na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia, obecnie SP ZOZ oczekuje na kolejną edycję programu.

    udostępnił administrator dnia 2015-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra